60+ Attitude Shayari Gujarati

60+ Attitude Shayari Gujarati

Attitude Shayari Gujarati

એક વ્યક્તિની આવડના અને રૂચિને વ્યક્ત કરવાની શૈલી Attitude Shayari Gujarati ભાષામાં આવડતી શાયરીઓ એ એક સાધન છે. આ ભાવનાત્મક રચનાઓ દ્વારા માણસિકતા અને માનસિક સ્થિતિને વ્યક્ત કરવામાં મદદ મળે છે. ગુજરાતી ભાષામાં આવડતી શાયરીઓ માણસિક તંત્રને પ્રભાવિત કરી શકે છે અને જીવનમાં આનંદ અને આત્મવિશ્વાસ ઉમેરી શકે છે.

Attitude Shayari Gujarati શાયરીઓ જીવનને સંતુષ્ટિ, આત્મવિશ્વાસ અને ઉજાગર કરી શકે છે. જ્યાં સમયે વ્યક્તિ સામાન્ય જીવનમાં સામાન્ય પ્રશ્નો અને ચુંટાછો અને સ્થિતિઓને સામાન્ય રીતે જોવા મળે છે, તે સમયે આવડના ગુણ ધરાવતી શાયરીઓ એ એક આનંદમય અનુભવ આપે છે.

આધ્યાત્મિક જીવનની સમઝ અને જ્ઞાનને વ્યક્ત કરવાની ભાવનાઓ અને ભાવનાઓ સામાન્ય રીતે ગુજરાતી શાયરીઓમાં પ્રકટ થાય છે. આવડના અને સમજાવટને અભિવ્યક્ત કરવાની સમર્થતા સાથે શાયરી જીવનને સમૃદ્ધ અને આધ્યાત્મિકતાનો અનુભવ કરાવે છે.

1. હાથ માં હું છું, જે મારી સાથે છે,
તમે દેખો જો તમારા પર ભરોસો છે।

2. અંગે રોયો છું, મને કોઈ વાત નથી,
મને તો હજુ પણ જીવવા માત્ર પસંદ નથી।

3. આત્મવિશ્વાસ જો હવે હોવો અમર,
પ્રત્યેક કામ તેમને બંને કરવાનો આદર।

4. દિલ નો જુદાઇ, પણ દિલ નહીં બદલી,
હાલ પણ રોકી દરે રહે છે મારી જીતમાં જાહેરી।

5. સામે આવો તો તમે મારા આંખો માં,
પછી જાઓ તો તમે મારા પાગલ દિલમાં।

6. ખુદનો પ્રતિનિધિ બની જાઓ,
તમારી આંખો માં આત્મવિશ્વાસ લાઓ।

7. હું જે હું, એ મારું રાજ,
જો હું નથી તો કોઈ નહીં હવે સાથ।

8. મારું સ્વભાવ છે જ બેશાક રૂઢિ,
પર મારી મિત્રતા છે મદધુર મિઠાઈ જેવી।

9. તમે મારા વિરુદ્ધ હવે શબ્દો કરો,
હું જ રાજી છું, મારા અહમિયત ન વધારો।

10. અહીં જ છે જીત, હારે તો છે પરિણામ,
પર અહીં મારું જ અંગે હું વિજયી રહું છું।

Attitude Shayari Gujarati

Attitude Shayari Gujarati

11. આજે પરિભ્રમણ, કાળે પરિભ્રમણ,
મારો ધૈર્ય છે હંમેશા જીત અને જણાવવા માટે તૈયાર।

12. મારો હાથ છે અજીબ, કોઈ જ અન્ય નથી,
મારી આંખો માં મારો અહમિયત સર્વદા સાચી છે।

13. અહીં આવો તો તમે અહમિયત જાણી જશો,
પછી પછી તમે મારે ગમેને સંભાળો ના સહેજો છો।

14. જો તમે અહીં આવો, તો તમે વિજેતા બની જશો,
અને પછી જાઓ, તો તમારે હારેલાં નહીં થશે।

15. હું જે હું, એ મારું મિત્રો,
મારું અહમિયત છે અન્ય સર્વ માંથી વધારે મોટું।

16. મને કોઈ ફરક નથી, તમે કયો બધો જ હો,
મારું આત્મવિશ્વાસ છે, અન્ય સર્વ નો અસર છે નહીં।

17. મને કોઈ ફરક નથી, હું હંમેશા જ જ રહું છું,
તમારી નજરે જો પણ હું અસર ન પડું, તો તમે ગળીમાં પડી જશો।

18. મારી સાથે છો કે નહીં, એ તમારી પસંદ છે,
મારા જ અન્ય અહમિયત છે, અને તે પ્રથમ છે જો તમે અહીં આવો।

19. જાઓ તો તમે જીતો, પછી તમે મારી આત્મવિશ્વાસ માનો,
અને પછી પછી તમે સમય માં વધારો।

20. આત્મવિશ્વાસ તો હોય જ જો તમે જીતો,
મારું મિત્રો, અંત તમે પણ સાથે રહેશો।

21. મારું સ્વભાવ છે પ્રતિભાવ અને ધૈર્ય,
મારું અહમિયત છે સતત વિજયી રહેવું।

22. મારું સ્વભાવ છે વિજયી અને નિર્ણાયક,
મારું આત્મવિશ્વાસ છે અન્યોની પરવાહ કરવું નહીં।

23. મારું સ્વભાવ છે અદ્વિતીય અને આત્મવિશ્વાસી,
મારું અહમિયત છે જ મારા મારી નેતાઓ માટે હું જ છું।

24. મારી જાહેરી જ વિનાશકારી છે,
હું જે સતત વિજયી રહું છું, તે પણ વિરુદ્ધ સ્થિતિ માં।

25. મારું અહમિયત છે આત્મવિશ્વાસી અને સતત,
અને જો તમે મારે વિશ્વાસ કરો, તો તમે જીતી જશો।

26. અમારી એટલી હતાશા હતી, પણ હાલ અમે છું ખાતરનાક;
ક્યાંક કે સ્વાગત કરીએ છે સ્વાગત, અમે છું અપરાધી હતો મત્ર અત્યંત મહેનત છે.

27. અદભૂત અભિવૃદ્ધિ માટે જોડાઓ તેવો રસ્તો પસંદ કરો,
ચાલો સમય કે સાથે નથી પણ મહાન લડવાઈઓની અનુભૂતિ કરો.

28. ઉત્સાહ અને ઉત્સાહના સાથે વળવેલા વિચારો,
અમારી આત્માને આધ્યાત્મિક શાંતિ આપો.

29. અદભુત મહાન લક્ષ્યો સાથે સાથે ચાલો,
અમુલ્ય યાત્રા પર સંગ્રહણ કરો.

30. જો તમે અનુભવો સાથે ભરાયેલ છો, તો હું સમજતો છું કે તમારી યાદો અનમોળ છે,
અને તમારી કૃતગ્નતાનો મનીષી સ્વરૂપ છે.

Attitude Shayari Gujarati

Attitude Shayari Gujarati

31. મનમાં રાજદૂતો રાખો, જેને લીધેલ અભિપ્રાય તમે બહાર લાવો ન સકો;
જે સાથે તમે પોતે જ નીકળી જાય છો, તે સાથે જોડાઓ તમારું વ્યક્તિત્વ પણ બદલી જાય છે.

32. અભિપ્રાય અને અભિપ્રાયને તમે લોહારી બનાવો,
જ્યારે તે નજીક આવે છે, ત્યારે તમે તૈયાર હોવામાં નહીં પડતો.

33. જ્યારે પ્રકૃતિની રીતે તમારી સંસ્કૃતિ હોય, ત્યારે સિરિયસ થવું જરૂરી નથી;
જયારે જિદ અને ઉત્સાહ સાથે સંકળવાનું હોય, ત્યારે કેવી પણ પરિસ્થિતિ આવી શકે છે.

34. જીતનું જાહેર પરિણામ તમારું જીવન છે,
નિરપેક્ષતા અને સહનુભૂતિ તમારી આંતરિક શક્તિ છે.

35. અગાઉના રાજા તમે નહીં, પરંતુ આવા પ્રપંચમાં જીતનારા તમારા માટે તમે જ રાજા છો;
જ્યારે પ્રેમ અને માનવતા ને લાગ્યો હોય, ત્યારે તમે સભ્ય અને વિશેષ હોવામાં નહીં પડે.

36. દમ તો છે જો જિંદગીમાં, આવો છે મારો અટીટ્યૂડ,
ખુદ પર ગર્વ છે મને, છેતરી જતાં મારો શાન છે.

37. જો હોવું મારો અટીટ્યૂડ, કોઈ ના રોકી શકે,
મારો સ્વભાવ છે આવો, સિરને ઊચો કરી શકે.

38. હવા માં છે અટીટ્યૂડ, તર હાથ છે પકડી શકે,
જો પછી આવે બોલવું, થાય છે સબકી છેડી શકે.

39. ખામોશી માં છે અટીટ્યૂડ, અને બોલવું છે શાન,
મને હોવું પસંદ નથી, કદી પણ જળવું છે માન.

40. અહેસાસ માં છે અટીટ્યૂડ, અને નજરે છે જાદુ,
જેમ પાગલીની તરહ, મને છે મોટું ફરક છે મારું અટીટ્યૂડ.

41. સાચું અટીટ્યૂડ છે, સાચું વિશ્વાસ છે,
મારો જીવન માં, આવો છે મારો સાંભળો ધાસ.

42. જેમ પાગલી વાત નથી થાય, તેમ અટીટ્યૂડ પણ નથી થાય,
મારો સ્વભાવ હોવું છે આવો, જ છે સંભળી શકે છે મારો સાથ.

43. અટીટ્યૂડ છે મારો અને મારી શાન,
જો આવે સમાચાર, થાય છે મારી વિજય ની પ્રમાણ.

44. જે મારું અટીટ્યૂડ સમજે, તે મને અનંત સ્વાદ,
જો આવે સમજન, મારો અટીટ્યૂડ છે વિશેષ અહેવાલ.

45. અટીટ્યૂડ છે મારો જેમ વાત નથી થાય,
પણ આવો છે મારો પરિચય, હોવું છે મારો શાન.

46. અભિમાન અને અભિગમન, એવું જોડી સતાય નહિ,
અટકે ને અડચવી તે મારી જિંદગી છે તો સંજિવની દિવાલી.

47. અંગઠી ઉપર નથી તમારું બિન, હતાશ હજુ પણ તમે મારા મનમાં છો,
જેવું તમારું સ્વાભિમાન, એવું કોઈ અન્ય નથી મળે સાંભળો.

48. ચાલ જોવા માટે પોતે નથી વાહન, કેવી છે તો મારી અડચવી રોડ,
અહિંયા આપતી હું અંદાજે, જેવું અભિમાન તેની પોતે નથી લખે સોડ.

49. બેરોજગારી નથી, હારજગારી નથી,
હું જ છું મારા અભિમાનનું શેર.

50. અહેંકાર તો પાસે પહોંચ્યો પણ, ક્યારેય સ્વાભિમાન ન ફટકતો,
હું જ તમારું અટકી જાય છું, એવું અહેંકાર તમે મને આંગળી નહિ.

51. નજરે નજર મિલાવવા નહીં, મારું સ્વાભિમાન માટે છે મહાત્મા,
હું જ છું મારો રાજ, મારો અભિમાન એ છે મારો ધર્મ.

52. સિર ઊચો અને અભિમાન ધરી, છું હું એવો જોયો જોયો,
હું વિશ્વાસ રાખું છું, તેને છોડશો નહિ.

53. જે જાણે તે માણે, હું જોયું નથી કેમ,
મારું સ્વાભિમાન એના માટે આખરી શું છે?

54. તમારી નજરે કામ તો આવે, મારા સ્વાભિમાન નથી પામે,
જેવું મારું સ્વાભિમાન છે, એવું નથી જ કમે.

55. દાવા કોઈ પણ મારા અભિમાન પર પડતું નથી,
જેવું અભિમાન ને નથી બળવું મારા માન.

56. અસર હવે પહોંચશે મારા સ્વભાવની,
ન જ છુપાવશે, હું અસલી છું જેને જોવા હોય.

Attitude Shayari Gujarati

Attitude Shayari Gujarati

57. અસ્તિત્વ માં છે હું એકલોનો મહિમાનો,
હવે ન આવતા કેમ હું સાથે સાથે જોઈ નાખો.

58. જો સામે આવે એ દુનિયા ને,
નજરે જોઇને આકડી ને દેખો.

59. મારો અહેવાલ જેમ છે સ્વચ્છ,
ન કોઈ સમજે એ ભૂલતા ને.

60. આ જ આદત છે મારી, હંમેશા મારા સાથે,
પ્રત્યેક પરિસ્થિતિમાં અન્યાય ના સહે.

61. નજરોમાં જોયું ન આવે, નજરે નિબહે ને જોઇ,
મારી આદત છે અદભૂત, સમજે ન પ્રાણી ને.

62. ખુદ પર ભરોસો જ છે મને, જેની છે અપેક્ષા જરૂર,
અન્યાય કરવા માટે મારો જો ચહે તો સંભળ જાઓ.

63. બધુ નહિ મારા પિછે, છું એકલો અને મસ્ત,
જમીન પર ચલું પરંતુ હવાની રીતે ગેમ.

64. સાચું પ્રેમ છે મારું, અને સાચા સાથે છું,
જો કોઈ આવે આજ મને મૂકી દેજે દમ.

65. દુનિયા ની નજરે જોઈ ને આવ્યો છું,
અને હવે મારા આત્માને વીજે ને છું.

Attitude Shayari Gujarati

આવડનો મૂળ અંગેની આભાસી રીતે અનુભવ કરવા માટે, ગુજરાતી ભાષામાં આવડના ગુણ ધરાવતી શાયરીઓ અને વાણીઓ મહત્વની છે. તે સમાજ અને સમાજની ભાષા અને સંસ્કૃતિનો અનુભવ કરાવે છે અને લોકોને આત્મવિશ્વાસ, સાહસ અને સામર્થ્ય આપે છે. ગુજરાતી ભાષામાં શાયરી વચ્ચે આવડનું એક અનુભવ જ નહીં, તે એક આધ્યાત્મિક સફર છે જે માનવને તેની માર્ગદર્શન અને પ્રેરણા આપે છે. ગુજરાતી ભાષામાં આવડના ગુણ ધરાવતી શાયરીઓ વ્યક્તિની ભાવનાઓ અને ભાવનાઓને સમર્થન આપે છે અને તેના માધ્યમથી સમાજને આધ્યાત્મિકતા અને માનવતાની ક્ષમતા આપે છે.

Attitude Shayari Gujarati  ષામાં આવડના ગુણ ધરાવતી શાયરીઓ વ્યક્તિની આંતરિક આવાજને પ્રકટ કરે છે અને માણસિક સ્થિતિને શાંતિ અને સુખને આપે છે. આ શાયરીઓ આત્મવિશ્વાસ અને આત્મસમ્માન સૃષ્ટિ કરે છે અને વ્યક્તિગત વિકાસને માર્ગદર્શન આપે છે. આ શાયરીઓ વાચકોને આનંદ અને પ્રેરણા આપે છે અને તેમને જીવનને સમાનની દ્રષ્ટિકોને પ્રતિષ્ઠા અને સાહસ આપે છે. આ ભાવનાઓને સ્પષ્ટ અને સમર્થનપૂર્ણ રીતે વ્યક્ત કરવા માટે, ગુજરાતી ભાષામાં આવડના ગુણ ધરાવતી શાયરીઓ મહત્વની છે. આ શાયરીઓ આત્મવિશ્વાસ અને આત્મસમ્માન સૃષ્ટિ કરે છે અને વ્યક્તિગત વિકાસને માર્ગદર્શન આપે છે. આ શાયરીઓ વાચકોને આનંદ અને પ્રેરણા આપે છે અને તેમને જીવનને સમાનની દ્રષ્ટિકોને પ્રતિષ્ઠા અને સાહસ આપે છે.

2 thoughts on “60+ Attitude Shayari Gujarati”

Leave a Comment

Join Us On

Recently Posted

From Most Popular Categories